همبرگر

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

12 مورد

تا بر صفحه
 1. اسموکی برگر ویژه 90 درصد گوشت قرمز آندره وزن 480 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,017,678 ریال قیمت ویژه ‎895,557 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  رویال برگر 95 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,094,970 ریال قیمت ویژه ‎963,574 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کینگ برگر 90 درصد گوشت قرمز آندره وزن 560 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,094,970 ریال قیمت ویژه ‎963,574 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کینگ برگر ویژه 90 درصد گوشت قرمز آندره وزن 560 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,069,206 ریال قیمت ویژه ‎940,901 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎425,106 ریال قیمت ویژه ‎374,093 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر ویژه 60 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎747,156 ریال قیمت ویژه ‎657,497 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر 60 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎760,038 ریال قیمت ویژه ‎668,833 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر 75 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎888,858 ریال قیمت ویژه ‎782,195 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر ویژه 90 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎987,000 ریال قیمت ویژه ‎868,560 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر ویژه 75 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎875,976 ریال قیمت ویژه ‎770,859 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  همبرگر 90 درصد گوشت قرمز آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,017,678 ریال قیمت ویژه ‎895,557 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  اسموکی برگر 90 درصد گوشت قرمز آندره با وزن 480 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,043,442 ریال قیمت ویژه ‎918,229 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

12 مورد

تا بر صفحه