کالباس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

26 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  ژامبون فیله بوقلمون 90 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎947,793 ریال قیمت ویژه ‎853,014 ریال
  مشاهده سریع
 2. ژامبون فیله گوشت 90 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,412,612 ریال قیمت ویژه ‎1,271,351 ریال
  مشاهده سریع
 3. ژامبون فیله مخلوط 90 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,127,523 ریال قیمت ویژه ‎1,014,771 ریال
  مشاهده سریع
 4. کالباس سالامی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,004,279 ریال قیمت ویژه ‎903,851 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎992,726 ریال قیمت ویژه ‎893,453 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ساده گوشت 60 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎765,255 ریال قیمت ویژه ‎688,730 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎881,799 ریال قیمت ویژه ‎793,619 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ 60 درصد آندره با وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎640,287 ریال قیمت ویژه ‎576,258 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,228,621 ریال قیمت ویژه ‎1,105,759 ریال
  مشاهده سریع
 10. کالباس کراکف دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎947,719 ریال قیمت ویژه ‎852,947 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ پرسی 90 درصد مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎765,255 ریال قیمت ویژه ‎688,730 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ و قارچ گوشت مرغ 60 درصد آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  73%
  قیمت عادی ‎688,028 ریال قیمت ویژه ‎619,225 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر گوشت قرمز 60 درصد با پنیر پروسس آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎589,738 ریال قیمت ویژه ‎530,764 ریال
  مشاهده سریع
 14. کالباس کراکف پپرونی دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎800,359 ریال قیمت ویژه ‎720,323 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  93%
  قیمت عادی ‎1,367,630 ریال قیمت ویژه ‎1,230,867 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس کراکف پنیر دودی 60 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎737,172 ریال قیمت ویژه ‎663,455 ریال
  مشاهده سریع
 17. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک خانواده 60 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,211,771 ریال قیمت ویژه ‎1,090,594 ریال
  مشاهده سریع
 18. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ پرسی خانواده 90 درصد مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,211,771 ریال قیمت ویژه ‎1,090,594 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ و قارچ خانواده 60 درصد مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,089,611 ریال قیمت ویژه ‎980,650 ریال
  مشاهده سریع
 20. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی خانواده 90 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,019,150 ریال قیمت ویژه ‎1,817,235 ریال
  مشاهده سریع
 21. کالباس کراکف سالامی دودی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎828,441 ریال قیمت ویژه ‎745,597 ریال
  مشاهده سریع
 22. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس هات پپرونی گوشت قرمز 80 درصد آندره وزن 500 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,121,906 ریال قیمت ویژه ‎1,009,715 ریال
  مشاهده سریع
 23. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس سالامی سیسیلی گوشت قرمز 90 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,171,051 ریال قیمت ویژه ‎1,053,946 ریال
  مشاهده سریع
 24. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ 60 درصد خانواده آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎992,726 ریال قیمت ویژه ‎893,453 ریال
  مشاهده سریع
 25. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس وگاس گیاهی با قارچ آندره 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎856,524 ریال قیمت ویژه ‎770,872 ریال
  مشاهده سریع
 26. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس وگاس گیاهی آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎744,193 ریال قیمت ویژه ‎669,774 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

26 مورد

تا بر صفحه