گوشت قرمز

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس سالامی سیسیلی گوشت قرمز 90 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎837,000 ریال قیمت ویژه ‎711,450 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس هات پپرونی گوشت قرمز 80 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎767,000 ریال قیمت ویژه ‎651,950 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف سالامی دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎565,000 ریال قیمت ویژه ‎452,000 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک پرسی خانواده
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,223,000 ریال قیمت ویژه ‎978,400 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک خانواده
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎719,000 ریال قیمت ویژه ‎575,200 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎433,000 ریال قیمت ویژه ‎346,400 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  نوروزی
  امتیاز:
  93%
  قیمت عادی ‎871,000 ریال قیمت ویژه ‎766,480 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پپرونی دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎415,200 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر گوشت قرمز 60 درصد با پنیر پروسس آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎358,000 ریال قیمت ویژه ‎304,300 ریال
  مشاهده سریع
 10. کراکف دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎591,000 ریال قیمت ویژه ‎502,350 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎797,000 ریال قیمت ویژه ‎701,360 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک ممتاز
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎561,000 ریال قیمت ویژه ‎420,750 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ساده گوشت 60 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎494,000 ریال قیمت ویژه ‎434,720 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎616,000 ریال قیمت ویژه ‎542,080 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سالامی %80
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎619,000 ریال قیمت ویژه ‎544,720 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فیله گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎913,000 ریال قیمت ویژه ‎803,440 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه