گوشت قرمز

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. ژامبون فیله گوشت 90 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,412,612 ریال قیمت ویژه ‎1,271,351 ریال
  مشاهده سریع
 2. کالباس سالامی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,004,279 ریال قیمت ویژه ‎903,851 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎992,726 ریال قیمت ویژه ‎893,453 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ساده گوشت 60 درصد آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎765,255 ریال قیمت ویژه ‎688,730 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎881,799 ریال قیمت ویژه ‎793,619 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,228,621 ریال قیمت ویژه ‎1,105,759 ریال
  مشاهده سریع
 7. کالباس کراکف دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎947,719 ریال قیمت ویژه ‎852,947 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر گوشت قرمز 60 درصد با پنیر پروسس آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎589,738 ریال قیمت ویژه ‎530,764 ریال
  مشاهده سریع
 9. کالباس کراکف پپرونی دودی 80 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎800,359 ریال قیمت ویژه ‎720,323 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  93%
  قیمت عادی ‎1,367,630 ریال قیمت ویژه ‎1,230,867 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس کراکف پنیر دودی 60 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎737,172 ریال قیمت ویژه ‎663,455 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک خانواده 60 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,211,771 ریال قیمت ویژه ‎1,090,594 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی خانواده 90 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,019,150 ریال قیمت ویژه ‎1,817,235 ریال
  مشاهده سریع
 14. کالباس کراکف سالامی دودی 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎828,441 ریال قیمت ویژه ‎745,597 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس هات پپرونی گوشت قرمز 80 درصد آندره وزن 500 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,121,906 ریال قیمت ویژه ‎1,009,715 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس سالامی سیسیلی گوشت قرمز 90 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,171,051 ریال قیمت ویژه ‎1,053,946 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه