انتقادات و پیشنهادات:

مشتریان و مصرف کنندگان محترم خواهشمند است، هر گونه شکایت ، انتقاد و پیشنهاد خود را در خصوص محصولات و خدمات شرکت آندره از 3 طریق به واحد ارتباط با مشتریان انتقال دهید.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

 تماس مستقیم با شماره 02144908248
  ارسال انتقادات و پیشنهادات
  ارسال پیامک به شماره2144908010