فرآوری

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

21 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بال مرغ فرآوری شده 98 درصد آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  97%
  قیمت عادی ‎519,531 ریال قیمت ویژه ‎467,578 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیف جرکی اسپایسی 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 20 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎505,490 ریال قیمت ویژه ‎454,941 ریال
  مشاهده سریع
 3. بیف جرکی باربیکیو 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 20 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎505,490 ریال قیمت ویژه ‎454,941 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیف جرکی کلاسیک 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 20 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎505,490 ریال قیمت ویژه ‎454,941 ریال
  مشاهده سریع
 5. بیکن 98 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,347,972 ریال قیمت ویژه ‎1,213,175 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس چوریزو 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,530,510 ریال قیمت ویژه ‎1,377,459 ریال
  مشاهده سریع
 7. رویال بیف 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,614,759 ریال قیمت ویژه ‎1,453,283 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  رویال چیکو 98 درصد مرغ فرآوری شده آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,214,579 ریال قیمت ویژه ‎1,093,121 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,263,724 ریال قیمت ویژه ‎1,137,352 ریال
  مشاهده سریع
 10. رویال مخلوط 97 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,322,944 ریال قیمت ویژه ‎1,190,650 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس سوجوک 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,520,510 ریال قیمت ویژه ‎1,368,459 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس اسنک 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  80%
  قیمت عادی ‎1,376,055 ریال قیمت ویژه ‎1,238,450 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎534,977 ریال قیمت ویژه ‎481,479 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس پالرمو 90 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,432,221 ریال قیمت ویژه ‎1,288,999 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس میلانو 90 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  83%
  قیمت عادی ‎1,186,497 ریال قیمت ویژه ‎1,067,847 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مریلند 98 درصد گوشت بوقلمون آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎994,130 ریال قیمت ویژه ‎894,717 ریال
  مشاهده سریع
 17. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس سالامی روما 90 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,095,228 ریال قیمت ویژه ‎985,705 ریال
  مشاهده سریع
 18. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیف جرکی کلاسیک 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 40 گرم
  امتیاز:
  73%
  قیمت عادی ‎968,855 ریال قیمت ویژه ‎871,970 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیف جرکی باربیکیو 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 40 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎968,855 ریال قیمت ویژه ‎871,970 ریال
  مشاهده سریع
 20. بیف جرکی اسپایسی 98 درصد گوشت فرآوری شده آندره وزن 40 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎968,855 ریال قیمت ویژه ‎871,970 ریال
  مشاهده سریع
 21. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس جنوا 98 درصد گوشت آندره وزن 150 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎673,986 ریال قیمت ویژه ‎606,587 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

21 مورد

تا بر صفحه