فرآوری

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  مریلند
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎635,000 ریال قیمت ویژه ‎571,500 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  میلانو
  امتیاز:
  83%
  قیمت عادی ‎582,000 ریال قیمت ویژه ‎512,160 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  پالرمو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎655,000 ریال قیمت ویژه ‎576,400 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سینه مرغ گریل شده
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎259,000 ریال قیمت ویژه ‎227,920 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس اسنک
  امتیاز:
  80%
  قیمت عادی ‎751,000 ریال قیمت ویژه ‎660,880 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوجوک
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎963,000 ریال قیمت ویژه ‎847,440 ریال
  مشاهده سریع
 7. رویال مخلوط
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎729,000 ریال قیمت ویژه ‎641,520 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  رویال فیله بوقلمون
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎890,000 ریال قیمت ویژه ‎783,200 ریال
  مشاهده سریع
 9. رویال چیکو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎478,000 ریال قیمت ویژه ‎420,640 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  رویال بیف
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎879,000 ریال قیمت ویژه ‎773,520 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  چوریزو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎785,000 ریال قیمت ویژه ‎588,750 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیکن
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎837,000 ریال قیمت ویژه ‎736,560 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بیف جرکی اسپایسی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎346,000 ریال قیمت ویژه ‎311,400 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بال مرغ فرآوری شده
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎265,000 ریال قیمت ویژه ‎233,200 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه