سوسیس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ چیکو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎405,000 ریال قیمت ویژه ‎356,400 ریال
  مشاهده سریع
 2. کوکتل بولکی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎566,000 ریال قیمت ویژه ‎481,100 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎853,000 ریال قیمت ویژه ‎725,050 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل هلندی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎414,000 ریال قیمت ویژه ‎351,900 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  آلمانی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎547,000 ریال قیمت ویژه ‎464,950 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,098,000 ریال قیمت ویژه ‎933,300 ریال
  مشاهده سریع
 7. بلغاری گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎846,000 ریال قیمت ویژه ‎719,100 ریال
  مشاهده سریع
 8. بلغاری مرغ
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎426,000 ریال قیمت ویژه ‎362,100 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ژاپنی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎936,000 ریال قیمت ویژه ‎795,600 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل رویال
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,989,000 ریال قیمت ویژه ‎1,690,650 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هاوایی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎513,000 ریال قیمت ویژه ‎420,660 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  باربیکیو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎578,000 ریال قیمت ویژه ‎508,640 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ممتاز
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎421,000 ریال قیمت ویژه ‎370,480 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎380,000 ریال قیمت ویژه ‎334,400 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎421,000 ریال قیمت ویژه ‎370,480 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎827,000 ریال قیمت ویژه ‎727,760 ریال
  مشاهده سریع
 17. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ویژه
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎572,000 ریال قیمت ویژه ‎503,360 ریال
  مشاهده سریع
 18. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فرانکفورتر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎611,000 ریال قیمت ویژه ‎537,680 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ وگاس
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎350,000 ریال قیمت ویژه ‎308,000 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه