سوسیس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-30 از 31

صفحه‌ی
تا بر صفحه
 1. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس اسموکی 70 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎548,000 ریال قیمت ویژه ‎465,800 ریال
  مشاهده سریع
 2. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس ماندا گوشت و مرغ 80 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎597,000 ریال قیمت ویژه ‎525,360 ریال
  مشاهده سریع
 3. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 4. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎793,900 ریال
  مشاهده سریع
 5. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 6. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,352,000 ریال قیمت ویژه ‎1,149,200 ریال
  مشاهده سریع
 7. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 8. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 9. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎914,000 ریال قیمت ویژه ‎776,900 ریال
  مشاهده سریع
 10. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,486,000 ریال قیمت ویژه ‎1,263,100 ریال
  مشاهده سریع
 11. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
 12. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ چیکو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎581,000 ریال قیمت ویژه ‎511,280 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل بولکی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎962,000 ریال قیمت ویژه ‎788,840 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل هلندی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 17. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  آلمانی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎640,000 ریال قیمت ویژه ‎499,200 ریال
  مشاهده سریع
 18. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎765,880 ریال
  مشاهده سریع
 20. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری مرغ
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎507,000 ریال قیمت ویژه ‎430,950 ریال
  مشاهده سریع
 21. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ژاپنی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,003,000 ریال قیمت ویژه ‎852,550 ریال
  مشاهده سریع
 22. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
 23. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هاوایی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎636,000 ریال قیمت ویژه ‎521,520 ریال
  مشاهده سریع
 24. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  باربیکیو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎665,000 ریال قیمت ویژه ‎585,200 ریال
  مشاهده سریع
 25. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ممتاز
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎483,000 ریال قیمت ویژه ‎425,040 ریال
  مشاهده سریع
 26. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎441,000 ریال قیمت ویژه ‎388,080 ریال
  مشاهده سریع
 27. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎483,000 ریال قیمت ویژه ‎425,040 ریال
  مشاهده سریع
 28. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎962,000 ریال قیمت ویژه ‎846,560 ریال
  مشاهده سریع
 29. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ویژه
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎704,000 ریال قیمت ویژه ‎619,520 ریال
  مشاهده سریع
 30. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فرانکفورتر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎695,000 ریال قیمت ویژه ‎590,750 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-30 از 31

صفحه‌ی
تا بر صفحه