سوسیس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-30 از 40

صفحه‌ی
تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,144,372 ریال قیمت ویژه ‎1,029,935 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,069,953 ریال قیمت ویژه ‎962,958 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,451,879 ریال قیمت ویژه ‎1,306,691 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎766,659 ریال قیمت ویژه ‎689,993 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎789,126 ریال قیمت ویژه ‎710,213 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎766,659 ریال قیمت ویژه ‎689,993 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس باربیکیو 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎975,876 ریال قیمت ویژه ‎878,288 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هاوایی 90 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 500 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,005,363 ریال قیمت ویژه ‎904,827 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎3,317,978 ریال قیمت ویژه ‎2,820,281 ریال
  مشاهده سریع
 10. سوسیس کوکتل ژاپنی 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,701,815 ریال قیمت ویژه ‎1,446,543 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس بلغاری 40 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,144,372 ریال قیمت ویژه ‎972,716 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,363,164 ریال قیمت ویژه ‎2,008,689 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,152,797 ریال قیمت ویژه ‎979,877 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,147,181 ریال قیمت ویژه ‎975,104 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 17. سوسیس کوکتل بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,523,490 ریال قیمت ویژه ‎1,294,967 ریال
  مشاهده سریع
 18. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ وگاس گیاهی آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎800,359 ریال قیمت ویژه ‎720,323 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ چیکو 90درصد مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎982,897 ریال قیمت ویژه ‎884,607 ریال
  مشاهده سریع
 20. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,523,490 ریال قیمت ویژه ‎1,294,967 ریال
  مشاهده سریع
 21. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎3,317,978 ریال قیمت ویژه ‎2,820,281 ریال
  مشاهده سریع
 22. سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,513,407 ریال قیمت ویژه ‎2,136,396 ریال
  مشاهده سریع
 23. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,604,930 ریال قیمت ویژه ‎1,364,191 ریال
  مشاهده سریع
 24. سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,250,833 ریال قیمت ویژه ‎1,913,208 ریال
  مشاهده سریع
 25. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎2,330,869 ریال قیمت ویژه ‎1,981,239 ریال
  مشاهده سریع
 26. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,315,424 ریال قیمت ویژه ‎1,968,110 ریال
  مشاهده سریع
 27. هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,250,833 ریال قیمت ویژه ‎1,913,208 ریال
  مشاهده سریع
 28. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 29. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,147,181 ریال قیمت ویژه ‎975,104 ریال
  مشاهده سریع
 30. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس ماندا گوشت و مرغ 80 درصد آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎912,690 ریال قیمت ویژه ‎821,421 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-30 از 40

صفحه‌ی
تا بر صفحه

سوسیس