کوکتل

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

23 مورد

تا بر صفحه
 1. سوسیس اسموکی 70 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎842,483 ریال قیمت ویژه ‎758,235 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس بلغاری 40 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,144,372 ریال قیمت ویژه ‎972,716 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هاوایی 90 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 500 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,005,363 ریال قیمت ویژه ‎904,827 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎828,441 ریال قیمت ویژه ‎704,175 ریال
  مشاهده سریع
 6. سوسیس کوکتل بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎1,523,490 ریال قیمت ویژه ‎1,294,967 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎820,017 ریال قیمت ویژه ‎697,014 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل رویال 90 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,693,490 ریال قیمت ویژه ‎1,439,467 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎3,317,978 ریال قیمت ویژه ‎2,820,281 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,604,930 ریال قیمت ویژه ‎1,364,191 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,069,953 ریال قیمت ویژه ‎962,958 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,192,113 ریال قیمت ویژه ‎1,013,296 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,315,424 ریال قیمت ویژه ‎1,968,110 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎766,659 ریال قیمت ویژه ‎689,993 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,113,481 ریال قیمت ویژه ‎946,459 ریال
  مشاهده سریع
 17. سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,250,833 ریال قیمت ویژه ‎1,913,208 ریال
  مشاهده سریع
 18. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,147,181 ریال قیمت ویژه ‎975,104 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎789,126 ریال قیمت ویژه ‎710,213 ریال
  مشاهده سریع
 20. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,151,393 ریال قیمت ویژه ‎978,684 ریال
  مشاهده سریع
 21. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎2,330,869 ریال قیمت ویژه ‎1,981,239 ریال
  مشاهده سریع
 22. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ژاپنی 55 درصد گوشت آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎850,908 ریال قیمت ویژه ‎723,272 ریال
  مشاهده سریع
 23. سوسیس کوکتل ژاپنی 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,701,815 ریال قیمت ویژه ‎1,446,543 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

23 مورد

تا بر صفحه