کوکتل

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری مرغ
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎507,000 ریال قیمت ویژه ‎430,950 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎765,880 ریال
  مشاهده سریع
 3. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس اسموکی 70 درصد گوشت و مرغ آندره وزن 500 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎548,000 ریال قیمت ویژه ‎465,800 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هاوایی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎636,000 ریال قیمت ویژه ‎521,520 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
 6. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎914,000 ریال قیمت ویژه ‎776,900 ریال
  مشاهده سریع
 7. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,352,000 ریال قیمت ویژه ‎1,149,200 ریال
  مشاهده سریع
 8. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 9. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل بولکی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎962,000 ریال قیمت ویژه ‎788,840 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ممتاز
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎483,000 ریال قیمت ویژه ‎425,040 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل هلندی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ویژه
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎704,000 ریال قیمت ویژه ‎619,520 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎441,000 ریال قیمت ویژه ‎388,080 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل ژاپنی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,003,000 ریال قیمت ویژه ‎852,550 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه