هات داگ

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

13 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎483,000 ریال قیمت ویژه ‎425,040 ریال
  مشاهده سریع
 2. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  آلمانی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎640,000 ریال قیمت ویژه ‎499,200 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ چیکو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎581,000 ریال قیمت ویژه ‎511,280 ریال
  مشاهده سریع
 5. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  باربیکیو
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎665,000 ریال قیمت ویژه ‎585,200 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فرانکفورتر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎695,000 ریال قیمت ویژه ‎590,750 ریال
  مشاهده سریع
 8. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎793,900 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎962,000 ریال قیمت ویژه ‎846,560 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 11. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 12. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,486,000 ریال قیمت ویژه ‎1,263,100 ریال
  مشاهده سریع
 13. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

13 مورد

تا بر صفحه