هات داگ

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کابانوسی 70 درصد مرغ با پنیر آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎592,546 ریال قیمت ویژه ‎533,291 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎766,659 ریال قیمت ویژه ‎689,993 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس هندوشکا 90 درصد گوشت بوقلمون 300 گرم آندره
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎766,659 ریال قیمت ویژه ‎689,993 ریال
  مشاهده سریع
 4. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ وگاس گیاهی آندره وزن 300 گرم
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎800,359 ریال قیمت ویژه ‎720,323 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس باربیکیو 70 درصد گوشت آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎975,876 ریال قیمت ویژه ‎878,288 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ چیکو 90درصد مرغ آندره وزن 300 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎982,897 ریال قیمت ویژه ‎884,607 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,147,181 ریال قیمت ویژه ‎975,104 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,152,797 ریال قیمت ویژه ‎979,877 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,144,372 ریال قیمت ویژه ‎1,029,935 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,523,490 ریال قیمت ویژه ‎1,294,967 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن 400 گرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,451,879 ریال قیمت ویژه ‎1,306,691 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,637,225 ریال قیمت ویژه ‎1,391,641 ریال
  مشاهده سریع
 13. هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,250,833 ریال قیمت ویژه ‎1,913,208 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,363,164 ریال قیمت ویژه ‎2,008,689 ریال
  مشاهده سریع
 15. سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎2,513,407 ریال قیمت ویژه ‎2,136,396 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎3,317,978 ریال قیمت ویژه ‎2,820,281 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه