سوسیس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه
 1. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ هلندی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 2. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎793,900 ریال
  مشاهده سریع
 3. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 4. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل شکاری 80 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,352,000 ریال قیمت ویژه ‎1,149,200 ریال
  مشاهده سریع
 5. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل پنیر 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 6. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ممتاز 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,252,000 ریال قیمت ویژه ‎1,064,200 ریال
  مشاهده سریع
 7. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎914,000 ریال قیمت ویژه ‎776,900 ریال
  مشاهده سریع
 8. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,486,000 ریال قیمت ویژه ‎1,263,100 ریال
  مشاهده سریع
 9. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ رویال 90 درصد گوشت آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
 10. جدید
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ بولکی 55 درصد مرغ آندره وزن یک کیلوگرم
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل بولکی
  امتیاز:
  100%
  قیمت عادی ‎630,000 ریال قیمت ویژه ‎535,500 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎962,000 ریال قیمت ویژه ‎788,840 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل هلندی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎441,150 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  آلمانی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎640,000 ریال قیمت ویژه ‎499,200 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  هات داگ پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,114,000 ریال قیمت ویژه ‎946,900 ریال
  مشاهده سریع
 16. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎934,000 ریال قیمت ویژه ‎765,880 ریال
  مشاهده سریع
 17. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  بلغاری مرغ
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎507,000 ریال قیمت ویژه ‎430,950 ریال
  مشاهده سریع
 18. کوکتل ژاپنی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,003,000 ریال قیمت ویژه ‎852,550 ریال
  مشاهده سریع
 19. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کوکتل رویال
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎1,997,000 ریال قیمت ویژه ‎1,697,450 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه